www.bilinguismuimparis.net

Circa in su giassu

In Murera su trallaxu mecànicu at pigau su logu a su trallaxu antigu. Ma is traballus funt bellus su propiu e arregodant sa bellesa de is fainas antigas. Ant aguantau sa tènnica “a pibionis” (de s’axina) e faint tapetus, mantas, coscineras, tiallas e tendas. Custa butega, acapiada a su connotu, imperat lana de brabei, linu e cotoni.

lunis, su 12 mesi de idas 2011 :: in Murera :: Ligi totu

Brucei. MrŔcuris su 14 at˛biu po su fotovoltÓicu

Mrècuris su 14 de custu mesi in Brucei faint un'atòbiu po poinnigai sa genti chi bollat un'impramtu fotovoltàicu a prètziu bonu. Est in s'aposentu de su Consillu Comunali, in bia de Progresso n. 17, a is ses de a meri'.
Su sitema est cuddu de su gruppo d'acquisto e funt medas is Comunus in Sardìnnia e in Itàlia chi funt pighendi parti. Po arribai a s'atòbiu giai beni informaus fait a cumentzai a castiai su situ www.soleinrete.it o a telefonai a is nùmurus 345.01.68.860 o 070.85.83.600.


...

cenàbara, su 09 mesi de idas 2011 :: in Brucei :: Ligi totu

Mara. OrÓrius de abertura nous

S'Ofìtziu de sa Lìngua Sarda de su Comunu de Mara at a aberri dònnia mèrcuris de is 9.00 oras a is 17.00. In su primu pranu de su Comunu.

Fait a benni po consulèntzias, agiudus, tradusiduras e po ciaciarrai apitzu de linguìstica, polìtica linguìstica e leis po su bilinguismu.

mèrcuris, su 07 mesi de idas 2011 :: in Mara :: Ligi totu

Sýnnia. Agiudu de su Comunu a is ass˛tzius de sportu

Su Comunu de Sìnnia fait sciri ca is assòtziu de sportu cho bolint un'agiudu de su Comunu, po su chi ant fatu in su 2010-2011, depint presentai domanda a marolla a intrus de su 20 de mesi de idas de ocannu e totu.
Podint presentai domanda is assòtzius e is sotziedadis de sportu no professionistas e is documentus po sa domanda fait a ddus pigai a s'Urp (Ufficio Relazioni col Pubblico - Ofìtziu Arrelatas cun sa Genti) a s'intrada de bàscius de su Comunu. Is assòtzius chi essint giai presentau ...

martis, su 06 mesi de idas 2011 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Biddesatu: Santa BrÓbara de sa Mina de su SuŔrgiu

Santa Missa po Santa Bràbara in sa Mina de Su Suèrgiu de Biddesatu su 4 de mesi de idas a is 11 de a mengianu.

 

sàbudu, su 03 mesi de idas 2011 :: in Biddesatu :: Ligi totu

Brucei. Sa sighida de sa cantada po Santa BrÓbara

Sigheus sa cantada chi eus giai postu su cumentzu in sa noa de su 23 de donniasantu, is atrus arrogus ddus eus a ponni prus a innantis.


4. Zedda
Oh Maria vergini e mama
de s'altissima luxi abagliu
ses sa ghia in terra po s'omini
e s'agiudu santu a donniunu
tui chi po Cristu as penau
apaxia donnia nosta gherra
e cun sa suprema castidadi
intercedi po nosu in Deus.

Rima
Seus in sa terra de un'amiragliu
chi nc'at lassau nomini e fama.


5. Zuncheddu
In su trexentus e doxi s'...

giòbia, su 01 mesi de idas 2011 :: in Brucei :: Ligi totu

Mara. Cunvocu de su Consillu Comunali

Faeus sciri chi oi, su 30 de mesi de donniasantu, a is 14.30, ddoi est sa setziada de su Consillu Comunali de su Comunu de Mara.

mèrcuris, su 30 donniasantu 2011 :: in Mara :: Ligi totu

Mara. Cunvocu de su Consillu Comunali

Faeus sciri chi cenàbara, su 2 de mesi de idas, a is 19.30, ddoi est sa setziada de su Consillu Comunali de su Comunu de Mara.

mèrcuris, su 30 donniasantu 2011 :: in Mara :: Ligi totu

Sýnnia. PrŔmiu de 1000 Ŕurus po tesis de lÓurea

Su Comunu de Sìnnia, impari a su cìrculu "Lions" de Sìnnia, at apariciau unu prèmiu po is sinniesus e sinniesas chi si funt laureaus in d-una dii de su 1 de donniasantu de su 2009 a su 31 de martzu de su 2012.
Podint pigai parti totu is chi a su 30 de abrili de su 2012 no tengant prus de 35 annus e apant pigau su votu a su mancu de 99/110.
S'argumentu depit essi de circa stòrica, artìstica, curturali, econòmica, de logu, tènnica o sotziali a pitzus de Sìnnia.

Po ndi sciri de prus ligeisì...

martis, su 29 donniasantu 2011 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Morire a Burcei, 1866-1875. Libru nou.

Domìnigu su 27 de donniasantu de su 2011 in Brucei, in sa scola de pipiesa (Saloncino della Scuola materna) in bia de Progresso n. 3 presentant custu libru a is cuatru de a meri'. Dd'ant fatu is piciocus de s'assòtziu Tucum e ant a pigai parti su sìndigu Giusepi Caria, su presidenti de "Sardegna Solidale" Giampiero Farru, s'operadori curturali Fernandu Pisu (chi at sighiu sa scriidura de su Sardu) e craramenti is piciocus de s'assòtziu Tucum chi ant fatu su traballu. Iat a podi benni fintzas ...

cenàbara, su 25 donniasantu 2011 :: in Brucei :: Ligi totu

Dd’ant fata in su 1650 po castiai is Salinas de Colostrai, po difendi is biddixeddas e sa “Curatoria dell’Incontrada del Sarrabus” e po donai sceda a sa genti de su perìgulu chi arribàt de mari. S’agiudant a pari cun sa turri de Capo Ferrato e cun sa turri “dei Dieci Cavalli”. Turri Salinas dd’ant assetiada in su 2003 e est a(r)ta 50 m.

lunis, su 24 donniasantu 2011 :: in Murera :: Ligi totu

Brucei. Sa cantada de su 2009 po sa Festa de Santa BrÓbara

Fiat su 6 de làmpadas e sa cantada dd'ant scrita, cun s'arregistratzioni, Giorgia Deiana e Fernandu Pisu, de s'ofìtziu de sa lìngua sarda de Brucei de s'annu passau.
Is cantadoris fiant Simoni Zuncheddu de  Burcei, Marcu Melis de Cuartu, Antoneddu Orrù de Sìnnia, Pàulu Zedda de Sìnnia. Innoi poneus sa primu parti e prus a innantis eus a imprentai is atras partis chi sighint.

1. Zuncheddu
Chi m'assìstit su coragiu
saludu donnia persona amiga
e in cust'ora ddis cunfirmu
ca sa parti mia ...

mèrcuris, su 23 donniasantu 2011 :: in Brucei :: Ligi totu

Fotografias