www.bilinguismuimparis.net

Circa in su giassu
Sėnnia. Stage de acabussu apoderendi s'āiri cun Pelizzari

Giòbia arribat a Sìnnia Umberto Pelizzari, chi est stètiu unu campioni mundiali medas bortas de acabussu apoderendi s'àiri. At a pigai parti a is 18.30 in d-unu cumbènniu in s'aposentu de su Consillu de su Comunu e finsas a domìnigu at a fai stage de acabussu in su mari de Sa Turri de su Fenugu e in su mari de Solanas. Nci ant a essi puru is scientis de su "Sub Sinnai" e de àteras partis de Sardìnnia chi ant a tenni a maistu unu de is prus famaus de su mundu de acabussu apoderendi s'àiri. "In...

martis, su 19 làmpadas 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. Stōria e connotu in d-una amosta in su museu

Ant abertu in Sìnnia s'amosta "Sulle orme della tradizione: rassegna dei lavori e dei laboratori didattici del Museo". Custa amosta dda aparìciat s'enti chi est sighendi su museu tzìvicu de Sìnnia, sa coperativa Bios, cun s'agiudu de sa diretzioni scientìfica, assòtziu Archistoria e cun patrocìniu de s'Assessorau a sa Cultura de su Comunu.

Finsas a su 30 de mesi de làmpadas fait a biri is traballus de is pipius e de is mannus fatus in is laboratòrius didàticus e in is cursus de su Museu tzìv...

martis, su 19 làmpadas 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Murera. La torre dei dieci cavalli

Sa turri forsis est de su Cincuxentus e dda iant fata po difendi Murera de is invasionis. Dd’iant tzerriada aici ca ddui furiant sempri dexi guàrdias a cuaddu. Is invasoris, candu arrennesciant a arribai, furant òminis, fèminas e pipius po ddus torrai a bendi in su Mesuderràniu.

lunis, su 18 làmpadas 2012 :: in Murera :: Ligi totu

Brucei. Traballus in Via della Pineta

Apustis de essi abetau annus funt cumentzaus in Brucei is traballus po arrangiai Via della Pineta. Ant a spendi 100.000€ . Ddus ant a imperai po fai is coras de s'àcua prùina, po arrangiai e in calincunu logu fai puru su marcia-pei, unu muru e po asfartai s'arruga. Is chi bivint in Via della Pineta puru, comenti est giai sutzèdiu a is chi bivint in Via Veneto e in Via Meucci, is stampus, su ludu e su pruini ddus ant a scaresci. “Sa tenta nosta – narat su sìndigu Pino Caria e s'assessori a is ...

lunis, su 18 làmpadas 2012 :: in Brucei :: Ligi totu

Murera. Orarius musica - logus pubricus

Su sindigu de su Comunu de Murera fait scriri candu fait a sonai musica e a baddai in is logus pubricus:

 

IN S’ISTADI

(Logus pubricus - abretus)

De su 15 de lampadas a su 15 de cabudanni:

 

In Murera:

de dominigu a giòbia, de noi oras a sa una e de is cuatru de merì a mesanoti

de cenabara a sabudu, de noi oras a da una e de is cuatru a mesanoti 

Foras de Murera:

de dominigu a giòbia, de is noi oras a sa una e de is 4 a sa una de noti

cenabara e sabudu, de is noi oras a sa ...

martis, su 18 làmpadas 2012 :: in Murera :: Ligi totu

Sėnnia. Abertura de s'Ofėtziu de sa Lėngua Sarda

Faeus sciri chi sa cida chi benit s'Ofìtziu de sa Lìngua Sarda ddu eis a agatai abertu in custas diis:

martis su 19 de is 8.00 a is 16.00

giòbia de is 10.00 a is 20.00

S'arregordaus chi seus in s'aposentu de su CESIL, in su palàtziu de sa Domu Comunali.

sàbudu, su 16 làmpadas 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. Solanas, sa praja de Sėnnia

Solanas est unu de is prus logus bellus de mari chi fait a agatai in Sardìnnia de giossu. Est un'apendìtziu de Sìnnia, chi ddi est atesu 34km. Posta in s'arruga chi de Casteddu andat a Crabonaxa, fait a nci arribai de sa 125 noa puru, passendi de is gallerias scorrovonadas unus cantu de annus a oi e calendi de Santa Bràbara (su sartu de Solanas). Est a 26km de Cuartu, a de 16km de Castiadas (passendi de Santa Bràbara) e a 12km de Crabonaxa. Est unu logu perfetu po su turista, ca est unu logu ...

sàbudu, su 16 làmpadas 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Brucei. Serbėtzius demogrāficus, diis chi serrat.

Su Comunu de Brucei fait sciri chi s'ofìtziu de is serbìtzius demogràficus serrat de su 22 de mesi de làmpadas a su 3 de mesi de argiolas. Po denuntziai nàscidas e mortis tzerriai su nùmeru 3480117481.

De su 4 de mesi de argiolas s'ofìtziu aberit:

su mèrcuris de is 11.00 a is 13.30 e de is 16.00 a is 18.30

sa cenàbara de is 11.00 a is 13.30

Ligi sa noa in italianu

 

cenàbara, su 15 làmpadas 2012 :: in Brucei :: Ligi totu

Brucei. Abertura de s'ofėtziu de sa lėngua sarda

Si faeus sciri chi sa cida chi benit, s'Ofìtziu de sa Lìngua Sarda, est abertu:

Lunis su 18, de is 10.00 a is 20.00

Mèrcuris su 20, de is 10.00 a is 20.00

Cenàbara su 22, de is 10.00 a is 20.00

Fait a s'agatai in s'aposentu de su Consillu Comunali.

cenàbara, su 15 làmpadas 2012 :: in Brucei :: Ligi totu

Brucei. Passillada in Brucei

S'assòtziu boluntàrius Tucum aparìciat una maratona po su bolontariau in Sa Scova chi est domìnigu su 17
de làmpadas partendi de is 10 de su parcu comunali. Una cursa de cincu chilòmetrus, no agonìstica,
in sa baddi de is cerèxias. “Prus de essi una maratona – narat Gesuina Zuncheddu, presidenti de Tucum –
po su imprus de sa genti chi ndi pigat parti est una passillada po s'asseliai in mesu de matas e padentis.”
Custa maratona est sa de cincu bortas chi dda faint e acabàt sèmpiri in s...

cenàbara, su 15 làmpadas 2012 :: in Brucei :: Ligi totu

Sėnnia. Sėndigu, Giunta e Consillu Comunali

SU SÌNDIGU Pusceddu Maria Barbara Nàscia: in Sìnnia, 18.09.1970 Tìtulu: Làurea in Scièntzias Naturalis Elìgia in is Eletzionis Comunalis de su 15/16 de maju de su 2011 in su ballotàgiu de su 29/30 maju de su 2011 E-mail: sindaco@comune.sinnai.ca.it SU SÌNDIGU
Pusceddu Maria Barbara

Funt de cumpetèntzia de su Sìndigu:
Entis e Sotziedadis partecipadas – Pranitzadura e programadura sotziali e sòtziu-sanitària – Protetzioni Tzivili – Seguràntzia e Polima de su Logu – Pranitzadura stratègic...

giòbia, su 14 làmpadas 2012 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Brucei. Orārius nous de is Serbėtzius Demogrāficus

COMUNU DE BRUCEI

PROVÌNTZIA DE CASTEDDU SETORI AMINISTRATIVU AMONESTU MUDAUS IS ORÀRIUS DE ABERTURA DE IS SERBÌTZIUS DEMOGRÀFICUS (stadu tzivili, anàgrafi, levada, eletorali)

DE SU 4 DE SU MESI DE LÀMPADAS DE SU 2012

S'ofìtziu serbìtzius demogràficus sigumenti su personali acansaditzu est prus pagu po dispidida obligatòria e fèrias, at a aberri:

MÈRCURIS de is 11,00 a is 13,30 de is 16.00 a is 18,30

CENÀBARA de is 11,00 a is 13,30

Po denuntziai nàscidas e m...

mèrcuris, su 13 làmpadas 2012 :: in Brucei :: Ligi totu

Fotografias