www.bilinguismuimparis.net - Brucei

Circa in su giassu
Brucei. Cursu de strexu de terra

S'Assessorau a is Polìticas Sotzialis bolit fai in su 2012 unu cursu de strexu de terra e po cussu est pinnighendi is nòminis de totu is chi funt interessaus. Est po sa genti chi tenit prus de 35 annus e is crassis (no prus de duas) ant a essi de unas 12 o 15 personas. Chi is domandas ant a essi de prus ant a pigai sa genti prus manna.
Su cursu at a essi una borta a sa cida, a merii, dònnia borta po duas oras, in totu ant a essi cuatru e cincu mesis. Po si assentai iat a podi tocai a pagai 1...

giòbia, su 22 mesi de idas 2011 :: in Brucei :: Ligi totu

Brucei. Sighida (3) de sa cantada po Santa Brabara

Sigheus cun sa cantada fata po sa festa de Santa Brabara, chi eus cumentzau in is duas noas passadas.

13. Zuncheddu
Totu chi fait sustàntzia
s'angioni cotu a fiama
e siat cerèxia regina o durona
siat muscau o puru nascu
de proceddu meda ndi papu
siat fridu o puru callenti
e in ùrtimu candu seu finendi
mi bandat casu mratzu.

Rima
Fatzu cumenti a Vascu de Gamma
passendi in su Capu de Bona Speranza.


14. Melis
De su timoni acanta nci aturu
chi su piciocu titubanti biu
e c...

giòbia, su 15 mesi de idas 2011 :: in Brucei :: Ligi totu

Brucei. MrŔcuris su 14 at˛biu po su fotovoltÓicu

Mrècuris su 14 de custu mesi in Brucei faint un'atòbiu po poinnigai sa genti chi bollat un'impramtu fotovoltàicu a prètziu bonu. Est in s'aposentu de su Consillu Comunali, in bia de Progresso n. 17, a is ses de a meri'.
Su sitema est cuddu de su gruppo d'acquisto e funt medas is Comunus in Sardìnnia e in Itàlia chi funt pighendi parti. Po arribai a s'atòbiu giai beni informaus fait a cumentzai a castiai su situ www.soleinrete.it o a telefonai a is nùmurus 345.01.68.860 o 070.85.83.600.


...

cenàbara, su 09 mesi de idas 2011 :: in Brucei :: Ligi totu

Brucei. Sa sighida de sa cantada po Santa BrÓbara

Sigheus sa cantada chi eus giai postu su cumentzu in sa noa de su 23 de donniasantu, is atrus arrogus ddus eus a ponni prus a innantis.


4. Zedda
Oh Maria vergini e mama
de s'altissima luxi abagliu
ses sa ghia in terra po s'omini
e s'agiudu santu a donniunu
tui chi po Cristu as penau
apaxia donnia nosta gherra
e cun sa suprema castidadi
intercedi po nosu in Deus.

Rima
Seus in sa terra de un'amiragliu
chi nc'at lassau nomini e fama.


5. Zuncheddu
In su trexentus e doxi s'...

giòbia, su 01 mesi de idas 2011 :: in Brucei :: Ligi totu

Morire a Burcei, 1866-1875. Libru nou.

Domìnigu su 27 de donniasantu de su 2011 in Brucei, in sa scola de pipiesa (Saloncino della Scuola materna) in bia de Progresso n. 3 presentant custu libru a is cuatru de a meri'. Dd'ant fatu is piciocus de s'assòtziu Tucum e ant a pigai parti su sìndigu Giusepi Caria, su presidenti de "Sardegna Solidale" Giampiero Farru, s'operadori curturali Fernandu Pisu (chi at sighiu sa scriidura de su Sardu) e craramenti is piciocus de s'assòtziu Tucum chi ant fatu su traballu. Iat a podi benni fintzas ...

cenàbara, su 25 donniasantu 2011 :: in Brucei :: Ligi totu

Brucei. Sa cantada de su 2009 po sa Festa de Santa BrÓbara

Fiat su 6 de làmpadas e sa cantada dd'ant scrita, cun s'arregistratzioni, Giorgia Deiana e Fernandu Pisu, de s'ofìtziu de sa lìngua sarda de Brucei de s'annu passau.
Is cantadoris fiant Simoni Zuncheddu de  Burcei, Marcu Melis de Cuartu, Antoneddu Orrù de Sìnnia, Pàulu Zedda de Sìnnia. Innoi poneus sa primu parti e prus a innantis eus a imprentai is atras partis chi sighint.

1. Zuncheddu
Chi m'assìstit su coragiu
saludu donnia persona amiga
e in cust'ora ddis cunfirmu
ca sa parti mia ...

mèrcuris, su 23 donniasantu 2011 :: in Brucei :: Ligi totu

Burcei. Nascere a Burcei, 1866-1875. Sposarsi a Burcei, 1866-1875

Funt duus librus de s'assòtziu de boluntàrius Tucum, nàscia de a intrus de un'atru assòtziu chi ddi nant GVT, cun piciocus e piciocas de Brucei chi in su 2008 si funt pinnigaus po fainas de solidariedadi, curtura, sportu e arti.
In 2009 ant fatu su primu libru, chi contat sa primu parti de su caminu de sa vida, su chi in italianu ddi nant "il ciclo della vita". Sa segundu metadi de su libru fait biri is logus prus connotus de sa bidda, fintzas cun calancuna mapa antiga chi fait a cumprendi c...

giòbia, su 17 donniasantu 2011 :: in Brucei :: Ligi totu

Burcei. Il paese sul crinale

de Gian Giacomo Ortu
Fotografias de Nico Selis
Cuec, Casteddu 2000.

Ereus, propiedadi, siendas, aministratzioni de su logu, famìllias, certus e paxis, cuilis e cojas. Ma po fintzas su feudalìsimu, is impostas, s'arrichesa, su catastu e is cussòrgias. Funt custus is argumentus chi contat Giuanni Jacu Ortu, po bona parti de su libru. Sa segundu parti dda at fata Antoneddu Sanna e chistionat de su sartu, sa bidda e is domus, fendi biri su naturali de sa domu antiga de Brucei.

Funt in tot...

giòbia, su 10 donniasantu 2011 :: in Brucei :: Ligi totu

Brucei. Giornata delle Forze Armate e Festa dell'UnitÓ Nazionale

Su Comunu de Brucei at apariciau custa festa italiana po sàbudu su 12 de donniasantu e custu est su programa:
- a is 9.30 si pinnigat s agenti in sa Pratza de su Comunu
- a is 9.45 andant totus impari a crèsia
- a is 10.00 cumentzat sa missa
- a is 10.30 ponint una corona de froris in su monumentu a is mortus in gherra
- a is 10.45 incingiant su monumentu a Emìliu Lussu;
- a is 11.05 faint su murzu in sa Seu de is Cumbatentis, in su Centro di Aggregazione Sociale.

Su sìndigu Giusepi ...

giòbia, su 03 donniasantu 2011 :: in Brucei :: Ligi totu

Brucei. Tuviois 1. Su padenti e sa cuss˛rgia

Su padenti de ìlixi de Tuviois est in su Comunu de Sìnnia, ma ndi chistionaus innoi puru ca est prus acanta a sa bidda de Brucei e po is arrexonis chi eis a cuprendi sighendi a ligi. Pigat pagus ètarus e in italianu ddi nant “Foresta Tuviois” no po mannària de oi ma ca est s'arrestu de unu padenti antigu primàriu, est a nai chi no ant mai segau, chi unu tempus fiat prus mannu meda. In dii de oi is matas funt abarradas in su gùturu de S'Arriu de su Predi sceti, e no arrennescit a amanniai po m...

giòbia, su 27 mesi de ladàmini 2011 :: in Brucei :: Ligi totu

Brucei. Sa bidda e ita abisitai

Sa bidda

Sa bidda est a 650 metrus de artària e, in sa provìntzia de Casteddu, est sa chi prus tenit unu naturali de logu de monti. De monti est totu su sartu puru, cun padentis e mitzas, bellu meda po sa pastoria, chi difatis fait una parti manna de s’economia de sa bidda.
Atrus logus funt po is ortus, is bìngias, su lori e, prus de totu, sa cerexa chi s’est fata famada. Sa bidda, chi ancoras ddoi funt domus fatas a s’antiga, est in d-una costera de unu cùcuru de Serpeddì, faci a obresci...

giòbia, su 20 mesi de ladàmini 2011 :: in Brucei :: Ligi totu

Brucei. Archiologia: nuraxis e biddas nuraxesas

In su sartu de Brucei si agatant arrastus meda de su tempus antigu, chi innoi ndi listaus unus cantu. Scriendi is nòminis de is logus (is topònomus) eus imperau sa grafia ofitzuali de sa Provìntzia de Casteddu, giai chi est sa prus imperada e sa prus crara e arregulari. Candu custa est diferenti de sa grafia de sa mapa IGM, intzandus eus scritu a intrus de parèntesi su pròpiu topònimu cumenti est in sa mapa IGM. Es. Nuraxi de su Gatu (N.ghe de su Gattu in IGM).

Nuraxi de is Procus (Nuraghe...

giòbia, su 06 mesi de ladàmini 2011 :: in Brucei :: Ligi totu