www.bilinguismuimparis.net - Su progetu

Circa in su giassu
Facebook? Nci seus nosu puru!

Si faeus sciri chi nci seus nosu puru in Facebook, su prus social network mannu de su mundu. Eus pesau una truma chi dda nanat Bilinguismu Imparis 2 anca eus a arrexonai apitzu de is chistionis linguìsticas, eus a nci ponni is noas de is comunus de Biddesatu, Brucei, Sinnia e Murera, s'eus a fai sciri candu faeus is cursus a indonu de lìngua sarda e aici nendi.

Cussa truma in Facebook est nàscia puru po donai consillus e agiudus apitzu de su sardu a totu is chi ndi tenint abisòngiu.

Insand...

lunis, su 16 mesi de argiolas 2012 :: in Su progetu :: Ligi totu

Is Ofìtzius Intercomunalis de sa Lìngua Sarda de su progetu "Bilinguismu Imparis" traballant po fai su bilinguismu in bidis biddas de Brucei, Biddesatu, Mara, Murera e Sìnnia. Bolit nai a imperai e a fai andai a innantis su sadru cumenti a s'italianu e duncas, po su chi spetat a custus ofìtzius

1) a tradusi is àutus pùbrigus e is manifestus chi andant a sa genti

2) a agiudai is aministradoris, is impreaus/adas comunalis e sa genti chi bolint tradusiduras in   sardu

3) a studiai is leis ...

mèrcuris, su 14 mesi de idas 2011 :: in Su progetu :: Ligi totu