www.bilinguismuimparis.net - Sìnnia

Circa in su giassu
Sėnnia. Sābudu su 12 su firm Disamistade

Est unu firm chi Gianfranco Cabiddu at fatu bessiri in su 1989, chi si consillaus a biri ca amostat cumenti fiat sa sotziedadi de Brabaxa in is annus de Cincuanta de su Noixentus. Cabiddu, chi iat a essi bessiu prus famau is annus sighendi, cun su firm "Il figlio di Bakunin" amostat giai cun "Disamistade" de essi un'arregista àbili meda.

Totu custu andàt beni finsas a su 1989, ma in dii de oi, in su 2011, iat a essi tempus puru de dda acabai de fai firmis a pitzus de sa Brabaxa e is disamist...

martis, su 08 donniasantu 2011 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. Oi su firm

Custu merì in Sìnnia, in Pratza de Santu Sidori (Centro Polifunzionale) a is seti e mesu de a merì, faint biri a donu su firm "Uomini contro", a pitzus de sa sperièntzia de sa Prumu Gherra Mundiali de Emìliu Lussu. Est in d-una arrassinna de firm a pitzus de sa Sardìnnia, chi ddi nant "Un'isola di cinema" e dda at apariciada su Comunu de Sìnnia cun atrus assòtzius.

Po biri/scarrigai su manifestu cracai innoi.

Baxei totu ca est bellu meda e agoa, mancai, in custu situ e totu, eus a sighiri ...

sàbudu, su 05 donniasantu 2011 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. Oi in sa Bibrioteca acabat su cursu de Sardu, ma sigheus in atru logu

Oi, cenàbara su 4 de donniasantu de su 2011, in sa Bibrioteca de Sìnnia, in su Comunu Bèciu, feus s'ùrtimu letzioni de sardu de su progetu Bilinguismu Imparis. In totu, po Sìnnia, fiant 42 oras, ma po chini bolit sighiri, o po chini bolit cumentzai puru, in Sìnnia e totu teneus fintzas su cursu de s'Ofìtziu de su Giugi de Paxi (in bia de Rossini), chi est dònnia giòbia de is 15 a is 17.30 (no si pagat nudda).

In prus est torrendi a cumentzai unu cursu in Casteddu puru, in su Liceu Dettori,...

cenàbara, su 04 donniasantu 2011 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. Ainas e Fainas. Rassegna etno-turistca e culturale

De su 28 de mesi de ladàmini a su primu de donniasantu ant torrau a fai in Sìnnia Ainas e Fainas, sa festa de sa curtura sarda. Dd'ant fata in sa Domu de Sòtgiu, in bia de Funtana Lada, una domu campidanesa bella meda innui ddoi fiat fintzas sa "Fiera del Cestino", chi dd'at apariciada su Gruppo Folk Sinnai e chi est lòmpia oramai a su de bintixincu annus, unu bàntidu mannu po is artisanas-artistas de Sìnnia.
A intrus de sa domu is abisitadoris ant pòtziu biri is ainas de sa messaria, sa mòb...

mèrcuris, su 02 donniasantu 2011 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. Su mellus cantadori? Una fčmina

In Sìnnia, in d-una de is prus manifestadas mannas de Cantu de sei de Sardìnnia, at bintu una fèmina, Paola Dentoni de Ceraxus. Sa tenta de custa manifestada fiat de amparai su connotu poèticu sardu, difatis ant pigau parti cantadoris de totu Sardìnnia.

At abertu sa manifestada Vincenzo Tiana, su Presidenti de Legambiente, e at sighiu a chistionai Barbara Pusceddu sa sìndiga de Sìnnia. Ant fatu interbentus de importu mannu Oresti Pili, de s'ofìtziu de sa lìngua sarda de sa Provìntzia de Cas...

lunis, su 31 mesi de ladàmini 2011 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. Assōtziu nou de cuadderis

Ddi nant "Cavalieri di Sinnai" a s'assòtziu chi ant fatu ocannu in su mesi de austu unus cantu òminis e fèminas de bidda nosta. Su presidenti est Stèvini Mereu, su visu presidenti Simoni Cardia e sa segretària Ambra Cappai. Is fundadoris in totu funt dexi.

S'assòtziu bolit fai connosci sa cultura de andai a cuaddu, in Sardìnnia e in àteras natzionis, siat de bisura de sport siat po su balori sotziali. Ant a fai imparu a totu is chi no funt bonus, traballu cun is scolas e trivas cun is...

martis, su 24 mesi de ladàmini 2011 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. Sa stōria antiga

In su sartu de Sìnnia is arrastus prus antigus de sa vida de sa genti funt domus de gianas, pedras fitas e cosa de terra pintada, chi iant a depi essi de is primus tempus de s’Eneolìtigu. Agoa teneus cument’‘e unu sàrtidu fintzas a su Tempus de su Brunzu de Mesu, ca in Is Ungronis ant agatau strexixeddus.

Ma sa prus cosa est de su tempus de is nuraxis, chi fintzas a imoi nd’ant agatau 56, chi funt Cirronis I, Conca S’Intinta, Giria Corona, Cirronis II, S’Allegau I, S’Allegau II, Su Pisu, M...

martis, su 04 mesi de ladàmini 2011 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. Su traballu po su bilinguismu

Sa genti de Sìnnia at tentu sempri un’interessu mannu a sa lìngua naturali sua: sa lìngua sadra. Sa Giunta Comunali at sighiu cust’interessu giustu de sa genti e Sìnnia est bessiu unu de is Comunus de sa Sardìnnia prus faineris po sa defensa e su crescimentu de su sadru. At fatu e presentau progetus cun sa lei arregionali 26/97 e cun sa lei italiana 482/99, totus de profetu mannu e chi sa genti ddus aprètziat. Su pròpiu is scolas de Sìnnia, chi funt traballendi beni e chi si speraus arribint ...

martis, su 27 cabudanni 2011 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. Is manifestadas totu s'annu

Is manifestadas prus antigas funt is de Cranovali e de is festas po is Santus. Po custas festas sa genti tòrrat a aproilai a is cresieddas antigas de su sartu, chi su traballu ddu faint is sinniesas e is sinniesus e totu, cun s’agiudu de sa Pro Loco e de su Comunu.

In prus, faint atras arrassinnas e manifestadas medas, chi nd’arregoraus unas cantu:

- Istadi de Sìnnia – Estate sinnaese (spetàgulus in bidda e in Solanas)
- Is Cerbus (manifestada antiga po Cranovali chi faint sa cassa a i...

martis, su 20 cabudanni 2011 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. Sa giografia e su tempus chi fait

Su sartu de su Comunu de Sìnnia est mannu 22.338 ètarus e pìgat prus chi atru Serpeddi’ e Seti Fradis, ma Solanas puru, cun 258 ètarus. Genti bivit fintzas a Santu Gragòriu, artziendi a Seti Fradis, e a Tasonis, artziendi a Serpeddi’.
Sa bidda de Sìnnia est a 133 de metrus de artària (a su Comunu bèciu) e totu a parti ‘e Scurigadroxu de su sartu, aici arresurtàt a 13 chilòmetrus sceti de Casteddu. Su sartu de Sìnnia est a làcana cun su sartu de Mara, Cuartùciu, Sètimu, Soleminis, Partiolla, ...

martis, su 13 cabudanni 2011 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. Domus e Ogetus

In su centru stòrigu de Sìnnia s’agàtant domus e ‘ias de importu mannu po sa stòria e s’architetura, chi tòrrant a s’economia de sa messarìtzia chi ddoi fut. Fintzas a is primus annus de s’Otuxentus is murus de foras serrànt totu su logu e fiat a intrus e totu chi ddoi fiant is pratzas e is corronadas e s’unigu elementu chi amostànt faci a foras fiat su portali.

A sa metadi de s’Otuxentus iant cumentzau a fai is domus faci a sa ‘ia, ca is cedus nous chi fiant amanniendi in bidda puru, bute...

martis, su 06 cabudanni 2011 :: in Sìnnia :: Ligi totu

Sėnnia. Is crčsias

Is crèsias prus antigas de su logu, funt sa de Santa Bràbara in Solanas e sa de Santa Forada acanta de Santu Gragòriu. Toteduas funt arromànigas e ancoras s’agàtant is murus e s’abìsidi. In prus, in sa cresiedda de Santa Bràbara fait a biri ancoras duus arrogus a ladu e unu campanileddu a bèntula. A canta ddoi funt arrastus de atrus murus chi iat a depi essi unu cunventu.

Is cresieddas de Santu Gragòriu e de Santu ‘Asili ancoras fait a ddas imperai. Sa de Santu Gragòriu dd’ant torrada a pe...

martis, su 01 cabudanni 2011 :: in Sìnnia :: Ligi totu