Bilinguismuimparis.net

Circa in su giassu
Sìnnia :: News

Sėnnia. Artistas e artisanus in festa po Paschixedda

Sėnnia. Artistas e artisanus in festa po Paschixedda

Sa cida innantis de Paschixedda, de su 17 a su 23 de mesi de idas, artistas e artisanus sinniesus ant a amostai is traballus insoru in is aposentus de sa Bibrioteca  e de su Museu Cìvicu. Custa bella manifestada dd'at apariciada su Comunu de Sìnnia, po fai connosci e donai balori a custus sinniesus e sinniesas e po fai balli s'identidadi curturali nosta. Est de importu mannu spècias in su tempus de oi, ca podit serbiri po sa sotziedadi e s'economia, po una festa de Paschixedda prus de solidariedadi.

Is artistas e is artisanus, in prus de amostai, ant a traballai e ant a bendi inguni e totu e a meri' at a podi provai a traballia sa genti puru. Agoa is assòtzius de Sìnnia ant a fai spetàculus po mannus e pipius. Po ndi sciri de prus castiai su manifestu crachendi innoi.

Aproilai totus!

martis, su 13 mesi de idas 2011 - Sìnnia - Imprenta