Bilinguismuimparis.net

Circa in su giassu
Sìnnia :: News

Sžnnia. Cras atÚbiu contras a su disimpreu (disoccupazione)

Sžnnia. Cras atÚbiu contras a su disimpreu (disoccupazione)

Cras, mèrcuris su 23 de donniasantu, in Sìnnia a is tres e amesu de a merì faint in su Museu Cìvicu, in bia de Colletta n. 20, un'atòbiu po chistionai de su Piano straordinario per l'occupazione e il lavoro.
Ddu aparìciat su Cesil e ant a chistionai sa Sìndiga Bàrbara Pusceddu, Màuru Sergiusti e Katiùscia Concas de su Cesil e totu sa genti chi at a bolli pigai parti.
Po ndi sciri de prus castiaisì su manifestu crachendi
innoi.

martis, su 22 donniasantu 2011 - Sìnnia - Imprenta