Bilinguismuimparis.net

Circa in su giassu
Mara :: News

Mara. Currigimentu e arremprasamentu bandu:

Mara. Currigimentu e arremprasamentu bandu:

Currigimentu e arremprasamentu de su bandu de gara po intregai su serbìtziu po limpiai is aposentus de su Comunu po prus annus.

Faeus sciri chi su bandu abertu po intregai su serbìtziu po limpiai is aposentus de su Comunu po prus annus, pubricau su 04/11/2011, ddu currigeus e ddu arremprasaus cun d-un'àteru bandu postu in su giassu internet de su Comunu.

Is documentus fait a ddus scarrigai de s'Albu Online, de su giassu internet o fait a ddus pediri a su serbìtziu econòmicu finantziàriu – ofìtziu còmporas.

S'ùrtimu dii po presentai s'oferta est: su 12 de mesi de idas a is 11.00. Sa dii noa po sa gara est: su 15 de mesi de idas a is 12.00

mèrcuris, su 16 donniasantu 2011 - Mara - Imprenta