Bilinguismuimparis.net

Circa in su giassu
Mara :: News

Mara. Passato e presente nella poesia marese.

Mara. Passato e presente nella poesia marese.

Su lìburu "Passato e presente nella poesia marese" nascit de unu progetu de stùdiu chi unus cantu de annus a oi, is Aministradoris de su Comunu de Mara iant propostu po donai balori a sa poesia maresa in sardu.
Su progetu, chi at sighiu unu tretu studiau, est cumentzau in s'arcivu, apustis at sighiu cun d-una circa cun interbistas e a s'acabu cun su stùdiu de is poesias.

Eus bòfiu fai unu biaxu in sa poesia chi est crèscia intra de duus sèculus: s'Otuxentus cun sa poesia a bolu e is cantadas e su Noixentus cun is mutetus, chi amostat una lìngua bia e chi contat sa stòria e su bivi de is maresus.

Intra de is garas de su Otuxentus, is prus famadas funt apitzu de Simoni Nieddu. Òmini famau che a cantadori, ma abarrau in sa conca de is campidanesus no sceti ca fiat bonu meda in sa poesia, ma puru chi ddu iant imputau po essi mandau a bociri a Frantziscu Boi.

A issu ddu ant decrarau notzenti, ma custu certu est, oindii puru, un'essempru de "giustìtzia de crassi". De issu, òmini arricu e stimau in sa bidda sua, ma tirriau puru, amostaus in su lìburu cantzonis suas e sa stòria de sa famìllia sua chi est su sprigu de un'arrealidadi spainada meda in is famìllias che sa sua, de cuddu tempus.

[tradusidura de sa presentada de Nicoletta Rossi e Stefano Meloni]

Su lìburu:   www.comune.maracalagonis.ca.it/dati/ContentManager/files/passato_e_presente_nella_poesia_marese.pdf

 

mèrcuris, su 09 donniasantu 2011 - Mara - Imprenta