Bilinguismuimparis.net

Circa in su giassu
Sìnnia :: News

Sýnnia. SÓbudu su 19 su firm Un delitto impossibile

Sýnnia. SÓbudu su 19 su firm Un delitto impossibile


Sighit in Sìnnia s'arrassina de firm sardus e custu sàbudu donant Un delitto impossibile, un firm fatu de unu contu de Sarbadori Mannuzzu. Morandini, su crìticu de cinema famau, narat: Raro esempio di film cittadino e borghese girato in Sardegna, di cui conserva i tempi lenti e dilatati. Nei limiti del giallo a enigma, ha intensità, finezza d'analisi, anche sociologica, disegno preciso dei personaggi di contorno.
Su balori de custu firm est custu e totu: nàsciu de unu libru scritu de unu sardu, fatu a firm de un'arregista sardu - Antoneddu Grimaldi - fait biri una tzitadi manna - Tàtari - e no chistionat de bandius ni de brebeis. A sa bon'ora.

Su firm est sàbudu a is seti e mesu de a merii in su "Centro Polifunzionale" de Santu Sidoru.

mèrcuris, su 16 donniasantu 2011 - Sìnnia - Imprenta