Bilinguismuimparis.net

Circa in su giassu
Mara :: News

Mara. S'arrèxini de su nòmini

Mara. S'arrèxini de su nòmini

Su nòmini mara est unu de is prus arcàicus chi fait a agatai in Sardìnnia. Est unu fueddu sardu pre-latinu, est a nai unu fueddu chi nosu sardus imperamus giai innantis chi arribessint is aromanus in su 200 innanti de Cristu.
Totu is studiodus funt diacòrdiu a nai chi boliat nai pauli, stàini, terra cun àcua meda e difatis est unu topònimu chi fait a agatai in totu sa Sardìnnia, po nai, Mara in provìntzia de Tàtari, Mara (Villamar) acanta de Seddori (Sanluri) e aici nendi.
Oindii puru fait a intendi custu fueddu po nai de unu sartu anca s'àcua benat e abarrat ingunis.

mèrcuris, su 19 mesi de ladàmini 2011 - Mara - Imprenta