Bilinguismuimparis.net

Circa in su giassu
Mara :: News

Mara. Is domus maresas de su connotu

Mara. Is domus maresas de su connotu

In sa bidda de Mara fait ancora a agatai domus campidanesas antigas. Sa domu campidanesa est fata de làdiri, est a nai ludu amesturau cun palla, traballau, postu in su sestu (su mollu arregulari po fai su làdiri) e postu a sicai a su soli. Ananti de sa domu ddoi at una corti manna meda serrada de murus e anca fait a intrai passendi de su portali de linna. In s'ùrtimu sèculu est nàscia un'àtera manera de pesai domu, a duus pranus, unu, anca sa genti bivit, in sa parti de palas de sa terra, s'àteru, anca ddoi funt is serbìtzius, oru oru s'arruga, cun su portali a costau.

mèrcuris, su 14 cabudanni 2011 - Mara - Imprenta