Bilinguismuimparis.net

Circa in su giassu
Sìnnia :: News

Sėnnia. Sa giografia e su tempus chi fait

Sėnnia. Sa giografia e su tempus chi fait

Su sartu de su Comunu de Sìnnia est mannu 22.338 ètarus e pìgat prus chi atru Serpeddi’ e Seti Fradis, ma Solanas puru, cun 258 ètarus. Genti bivit fintzas a Santu Gragòriu, artziendi a Seti Fradis, e a Tasonis, artziendi a Serpeddi’.
Sa bidda de Sìnnia est a 133 de metrus de artària (a su Comunu bèciu) e totu a parti ‘e Scurigadroxu de su sartu, aici arresurtàt a 13 chilòmetrus sceti de Casteddu. Su sartu de Sìnnia est a làcana cun su sartu de Mara, Cuartùciu, Sètimu, Soleminis, Partiolla, Biddesartu, Brucei, Santu ‘Idu, Castiadas e Crabonaxa.
Su fatu ca is bixinaus nous funt in is cùcurus at fatu de manera chi s’artària mesana de bidda siat prus arta, cun diferèntzias fin’‘e de cincuanta metrus.

Montis
Is montis prus artus de Sìnnia funt Serpeddi’, cun 1.067 metrus, e is puntas a canta cumenti Serpeddieddu, Niu ‘e Crobu e Tronu, a milli metrus issus puru. Pagu pagu prus abàscius faci a Sìnnia ddoi est Tratzalis a 922 metri.
In Seti Fradis, su prus artu est a Punta Sa Ceraxa, a 1.023 metrus, e pagu pagu prus abàscius faci a mari ddoi funt Mont’‘i Ecas, a 918 metrus e Mont’Arbu a 808 metrus. Faci a su Gerrei su prus artu est Mont’‘e Cena a 979 metrus.

Padentis
Su prus de is padentis de Sìnnia funt de su demàniu, cumenti:

- Foresta Campidano – Mont’Arrubiu, de ìlixi e tupìngiu, cun s’opinu a cant’‘e Sìnnia, chi ant cumentzau a ddu ponni in su 1902;
- Cirronis, de ìlixi, chi àndat de Mont’Arrubiu fintzas a su tupìngiu de Santu ‘Artzolu
- Tuviois, est de sa cussroxa e ddoi est sruexu mannu meda, de sègulus, e ollastu;
- In Serpeddi’ ddoi at padentis in Garàpiu, Musui, Forra e Burranca. Sruexu, ìlixi e tupìngiu;
- Corr’‘e Cerbu, ìlixi e tupìngiu, cun amatamentus nous de opinu;
- Santu Gragòriu e Figu Niedda, ìlixi, suexru e tupìngiu;
- Seti Fradis, su prus mannu de totu sa Sardìnnia de bàscius a Obrescidroxu. Su prus est ìlixi e suexru cun totu is atras matas de su tupìngiu. Leunaxi meda a cant’‘e is arrius. In Campu ‘Omu ddoi est su museu de su cerbu e s’agàtant aposentus in Bacu Malu e a Maidopis.

Su tupìngiu bincit in is costeras de Solanas, de Is Tellas e de Is Seddas de Misa. Ddoi est fintzas ollastu, tzinnìbiri, silìcua, modditzi e, artzendi de prus, s’ilixi e totu, in Mont’‘e Pauli e Minniminni. In arrius su leunaxi e su tramatzu.
In is padentis e in su tupìngiu feras ancoras si nd’agàtant, chi de is mamàferus funt s’arritzoni, su lèpiri, su conillu, sa mrexani, su buchemeli, su gatu aresti, su sriboni e su cerbu.
Is pillonis funt l’astore sardo, lo sparviero corso, l’aquila reale, il grillaio, il gheppio, il falco pellegrino, la pernice sarda, il piccione selvatico ed il colombaccio, la tortora, il cuculo, il barbagianni, l’assiolo, la civetta, il succhiacapre, il rondone maggiore, il gruccione, l’upupa, il picchio rosso maggiore e minore, l’allodola, il pettirosso, l’usignolo, la cincia, l’averla, la ghiandaia la cornacchia grigia ed il corvo imperiale, lo storno nero, la passera sarda, il fringuello, il verdone ed il cardellino. S’agàtat fintzas su tostoinu de terra e de àcua.

In Sìnnia is cassadoris funt unu sescentus e podit cassai fintzas in 3.000 ètarus de terra chi atendint unus 150 de issus e totu, in d-una cuncessioni chi ddi nant “Serpeddì”. In totu su logu fait a pigai codrolinu, sparau e sitzigorrus. In prus sa murta puru, spècias de candu at obertu in Sìnnia una licoreria artisana. Meli ndi faint de medas calidadis, de cumenti su logu est prenu de matas e de froris diferentis.

Su tempus chi fait
Su tempus in su sartu de Sìnnia dipendit de essi a canta a mari e est bonu in sa prus parti de s’annu, cun d-unu tanti de 18 a 20 gradus. Cand’est fridu meda no càlat prus pagu de 0 gradus e cand’est basca meda no àrtziat de prus de 36 gradus.
S’àcua est pagu, prus chi atru in otòngiu e a s’acabu de su beranu. In d-un’annu no proint prus de 500 millìmetrus de àcua, mancai chi in monti protzat calancuna cosa in prus. Nìat pagu ‘ortas meda, giai sempri in monti e su pròpiu po sa nèbida.
Su bentu chi sùlat de prus est su bentu estu, friscu e sciutu, a bortas su bentu ‘e susu (tramuntana) puru. In prus su bent ‘e soli e, mancai prus pagu, bent ‘e mari, chi toteduus ndi betint umidori e àcua.

martis, su 13 cabudanni 2011 - Sìnnia - Imprenta