Bilinguismuimparis.net

Circa in su giassu
Sìnnia :: News

Sžnnia. AssÚtziu nou de cuadderis

Sžnnia. AssÚtziu nou de cuadderis

Ddi nant "Cavalieri di Sinnai" a s'assòtziu chi ant fatu ocannu in su mesi de austu unus cantu òminis e fèminas de bidda nosta. Su presidenti est Stèvini Mereu, su visu presidenti Simoni Cardia e sa segretària Ambra Cappai. Is fundadoris in totu funt dexi.

S'assòtziu bolit fai connosci sa cultura de andai a cuaddu, in Sardìnnia e in àteras natzionis, siat de bisura de sport siat po su balori sotziali. Ant a fai imparu a totu is chi no funt bonus, traballu cun is scolas e trivas cun is àterus assòtzius sportivus de is àterus logus. A setzi a cuaddu est unu fatu bellu finas po is disàbilis chi aici podint amellorai sa vida insoru.

Po pigai parti unu si depit tesserai e fait finas chi no tenit ancora dexiotu annus, chi su babu e sa mama donant su permissu scritu. Po ndi sciri de prus fait a tzerriai a su presidenti Stèvini Mereu a su nùmeru 345.57.32.869.

martis, su 24 mesi de ladàmini 2011 - Sìnnia - Imprenta