Bilinguismuimparis.net

Circa in su giassu
Biddesatu :: News

Biddesatu. Sa palestra de sa scola

Biddesatu. Sa palestra de sa scola

Su comunu at pensau a unu progetu de 175mila eurus  po assetiai e amanniai sa palestra e po dda fai imperai a associatzionis e a genti de atras biddas puru. Si sperat de otenni su dinai gratzias a bandus de sa Regioni Sardìnnia.

giòbia, su 08 donniasantu 2012 - Biddesatu - Imprenta