Bilinguismuimparis.net

Circa in su giassu
Sìnnia :: News

Sėnnia. Sa scolixedda torrada a nou

Sėnnia. Sa scolixedda torrada a nou

Sa strutura dda at fundada in su 1967 Palmas su predi chi no fait a si ddu scaresci

Ant torrau a fai su frageri chi imoi est prus bellu gràtzias a is pinturas in is murus

Bisura noa po sa scolixedda de Santu Sidori in Sìnnia. Sa scola, aberta in su 1967, tenit oi aposentus comodosus. Unu progetu chi ddu iat bòfiu Palmas su predi chi dda iat aberta in d-unu logu arrangiau. Apustis Erasmo Pintus su predi, mortu duus annus a oi, iat sighiu a nci traballai po dda fai bessiri scola diaderus. Arribau Walter Onano su predi, su traballu sighit.
Sa scolixedda tenit oi cincu impreaus. Is pipius chi dda abitant funt cincuanta-cuàturu. "Su nostu – narat Walter Onano – est un'assòtziu chena de nci godangiai nudda. De pagora dda ant torrada a arrangiai gràtzias a unu maquillage nou. Is murus de sa pratza ddus ant fatus prus bellu gràtzias a pinutras. Sa scolixedda est andendi ainannatis mancai totu is barrancus, ma sa tenta nosta est sa de amellorai sèmpiri su serbìtziu po is pipius e is famìllias".
In prus de sa scolixedda de sa crèsia de Santu Sidori, in Sìnnia nci funt scolas de su stadu po is pipius prus piticus de ses annus. Nci funt in giai giai totu is bixinaus e faint parti de is duus tzìrculus didàticus de sa bidda. In prus nci funt puru scolixeddas privadas e sa de is mòngias in bia Trieste.

Artìculu de Antonio Serreli, pigau e tradùsiu de L'Unione Sarda de martis su 6 de su mesi de donniasantu.

cenàbara, su 09 donniasantu 2012 - Sìnnia - Imprenta