Bilinguismuimparis.net

Circa in su giassu
Biddesatu :: News

Biddesatu. Consillu Comunali

Biddesatu. Consillu Comunali

Su Sindigu fait sciri ca custu merì a is ses in su Comunu de Biddesatu s'at riuniri su Consillu Comunali.

martis, su 31 mesi de argiolas 2012 - Biddesatu - Imprenta