Bilinguismuimparis.net

Circa in su giassu
Brucei :: News

Brucei. Tzirim˛nia

Brucei. Tzirim˛nia

Allodda sa losa chi dda at fata in su 1943 un'alpinu

In su 1943 un'alpinu de sa de tres Cumpangia de su batallioni "Monte Alergian" at fatu una losa apitzu de una pedra manna po arregordai a totus chi issu e is àterus cumpàngius suus iant agiudau a fai s'arruga po andai a su monti Serpeddì. Dexi annus a oi, apustis de dda ai circada meda, Claudio Pillai e àterus bruceresus dda ant torrada a agatai gràtzias puru a is consillus de un'alpinu. De ariserus fait a dda biri acanta de su monumentu de is Mortus in is gherras. S'acasu po torrai a pigai custa losa est sa dii po arregordai is Mortus de is gherras. Apustis de sa missa de Sandro Piludu at chistionau su sìndigu, Pino Caria. Ddoi fiant is pipius de is scolas, is carabineris, is assessoris e is consilleris comunalis. Impari a issus, su consilleri provintziali Vittorio Monni, is assòtzius de boluntariau e s'assòtziu natzionali de is alpinus. Totus impari funt arribaus in sa Pratza de is Mortus de is gherras, po ponni is froris a su monumentu de su Sordau Disconnotu e po presentai sa losa de is alpinus, chi nci fiat su generali Pierluigi Pascolini puru, presidenti de s'Assòtziu natzionali alpinus, setzioni Sardìnnia.
Tzirimònias po arregordai is alpinus ddas ant fatas in Sìnnia, in Sètimu, in Murera, in Santu Idu e in Ceraxus Partiolla e in àteras biddas acanta de Casteddu puru.

Artìculu de Antonio Serreli, pigau e tradùsiu de L'Unione Sarda de lunis su 5 de su mesi de donniasantu.

lunis, su 05 donniasantu 2012 - Brucei - Imprenta