Bilinguismuimparis.net

Circa in su giassu
Sìnnia :: News

Sýnnia. Dii de sa saludi e de su cantu in s'opinÓrgiu

Sýnnia. Dii de sa saludi e de su cantu in s'opinÓrgiu

Sìnnia. Dii de sa saludi e de su cantu in s'opinàrgiu

S'apuntamentu cun sa saludi, s'ambienti e su cantu, ariserus in s'opinàrgiu de Sìnnia. Un'initziativa de su Lions club e de unus cantu de assòtzius chi ant propostu sa "Sa dii de sa saludi". Calincunu s'est fatu cuntrollai is ogus, su colesterolu, sa glicemia e ant fatu su test de sa maladia de su tzùcuru. Calincunu at donau puru su sànghini gràtzias a sa presèntzia de s'Avis de Sìnnia chi funt nàscius de pagora. E calincunu at arregalau puru is ulleras imperadas a is pòburus. Imoi is Lions ddus ant a pigai e a donai a is chi ndi tenint abisòngiu. Protagonistas is pipius puru de su cursu de sa mòngia Maria Olla, missionària de Sìnnia sparèssia in Brasili. No funt amancaus is momentus de giogu chi ddus ant propostus is animadoras de sa coperativa "Impara con noi di Sinnai".

Artìculu de Antonio Serreli, pigau e tradùsiu de L'Unione Sarda de lunis su 1 de su mesi de ladàmini.

giòbia, su 04 mesi de ladàmini 2012 - Sìnnia - Imprenta