Bilinguismuimparis.net

Circa in su giassu
Brucei :: News

Brucei. Cursu de sardu!

Brucei. Cursu de sardu!

Su Comunu de Brucei tenit su prexu de si fai sciri chi lunis du 24 de mesi de cabudanni cumentzat su cursu de sardu chi ddu aparìciat su Comunu gràtzias a is finantziamentus de sa lei 482/99 chi amparat is lìnguas de minoria in Itàlia.

Su cursu est totu a indonu e cumentzat a is 17.30 e acabat a is 19.30. At a essi in s'aposentu de su Consillu Comunali.

mèrcuris, su 19 cabudanni 2012 - Brucei - Imprenta