Bilinguismuimparis.net

Circa in su giassu
Brucei :: News

Brucei. Amparendi sa cosa de papai chi ndi arribat de su monti

Brucei. Amparendi sa cosa de papai chi ndi arribat de su monti

Funt imbovendi meda, prus chi totu in sa cosa de papai chi ndi benit de su sartu. Su Consillu comunali de Brucei at aprovau un'òrdini de sa dii chi ddu at presentau Gianni Lobina su consilleri de minoria, apitzu de “Azioni territoriali a sostegno del vero Made in Italy agroalimentare”. S'assemblea tzìvica at detzìdiu a totòmini chi s'òrdini de sa dii fiat cosa cosa bona meda chi totus fiant diacòrdiu po amparai is interessus de is siendas de sa filera agroalimentari de su Comunu de Brucei. In su matessi tempus, su Consillu comunali at pigau s'impinnu po fai totu is atzionis chi arrechedint po no permiti chi dinai pùblicu andit a agiudai sa bèndida de cosa de papai no originali, chi ddus nant Italian sounding, in is mercaus in logu de strangia, po favoressi, intamis, su Made in Italy berdaderu. Unu fenòmenu chi si fait impensamentai meda su de is siendas chi bendint in logu de strangia cosa de papai chi parit italiana ma chi no ddu est mancu po nudda.

Artìculu de Antonio Serreli pigau e tradùsiu de s'Unione Sarda de lunis su 10 de su mesi de austu.

cenàbara, su 17 austu 2012 - Brucei - Imprenta