Bilinguismuimparis.net

Circa in su giassu
Sìnnia :: News

Snnia. In sa Domu Comunali bcia un'amosta de pinturas

Snnia. In sa Domu Comunali bcia un'amosta de pinturas

Una de is manifestatzionis culturalis de custa istadi chi su Comunu de Sìnnia est promovendi e sa de s'amosta de pinturas in sa Biblioteca (in sa Domu Comunali bècia in sa pratza de Crèsia ananti de sa crèsia de Santa Bràbara.

Is autoris funt Tigellio Mannu, Tonina Puddu, Luisu Spanu e Raffaele Tronci faint biri pinturas a àcua, a china e a lapis, donniunu cun su naturali artìsticu suu, arrealismu, naturalismu, surrealismu, manierismu, espressionismu. S'amosta dda at incingiada Barbara Pusceddu sa sìndiga, is assessoris comunalis Franco Matta (a su Turismu, spetàculu e serbìtzius culturalis, tiatru, museu, biblioteca e scola tzìvica de mùsica) e Andrea Orrù (Svilupu de is arresorsas umanas, afàrius generalis, trasparèntzia e partecipatzioni) e su giorronalista Mauro Manunza, s'arrassinna fait a dda abisitai de is 18 a is 24.


Artìculu pigau e tradùsiu de s'Unione Sarda de giòbia su 19 de su mesi de argiolas.

martis, su 24 mesi de argiolas 2012 - Sìnnia - Imprenta