Bilinguismuimparis.net

Circa in su giassu
Sìnnia :: News

Sýnnia. MuntonÓrgius abusivus

Sýnnia. MuntonÓrgius abusivus

Muntonàrgius in Pran''e Sili

Is muntonàrgius chena de permissu funt bessendi a pillu in su sartu spantosu de "Pran''e Sili", su logu de cùcurus de Sìnnia anca imoi funt torrendi a ponni bìngias stravanadas. Genti disconnota chena sentidu funt lassendi in su sartu arrogalla, gumas, ferru e eternit puru. Una cosa chi si fait impensamentai. De diora si funt pensendi de nci ponni telecàmeras e de assegurai comuncas unu serbìtziu de billàntzia. Abetendi cussu mamentu, is muntonàrgius funt bessendi giai giai in dònnia logu mancai ant abertu unu tzentru de arregorta in su ex-bocidòrgiu e mancai in Sìnnia fatzant de diora s'arregorta partzida.

Unu sciacu in sa circunvallatzioni sud puru. Agoa chi ant segau is de sa Provìntzia s'erba, nd'est bessia a pillu totu s'àliga lassada in sa coneta.

Artìculu pigau e tradùsiu de s'Unione Sarda de domìnigu su 24 de su mesi de làmpadas.

giòbia, su 05 mesi de argiolas 2012 - Sìnnia - Imprenta