Bilinguismuimparis.net

Circa in su giassu
Brucei :: News

Brucei. OrÓrius OLS

Brucei. OrÓrius OLS

S'Ofìtziu de sa Lìngua Sarda sa cida chi benit aberit su lunis e su mèrcuris de is 10.00 a is 20.00.

Si agatais in s'aposentu de su Consillu Comunali, in sa Domu Comunali.

Fait a benni po calichisiat consillu e agiudu apitzu de su sardu.

 

cenàbara, su 22 làmpadas 2012 - Brucei - Imprenta