Bilinguismuimparis.net

Circa in su giassu
Brucei :: News

Brucei. Arruga serrada e su mori bessit una odissea

Brucei. Arruga serrada e su mori bessit una odissea

S'odissea po chi dònnia dii depit lompi a Casteddu e a s'hinterland suu de Brucei e apustis depit furriai a domu puru, s'at a stentai ancora. Sa nexi est de is traballus chi no bolint spaciai po fai sa stressiada intra de sa Orientali sarda bècia e sa 554 noa po Terra Mala. Innoi paricis annus a oi ant cumentzau a pesai su ponti e totu is acàpius de ladu: una obra manna meda chi costat medas milionis. Su 13 de maju ant detzìdiu de serrai a su tràficu s'arrogu de s'Orientali intra de Gannì e su ponti. Dda iant a ai dèpia torrai a aberri apustis de unu mesi, ma fund stentendi-sì: is chi andant e torrant de Brucei a Casteddu depint fai unu giru mannu chi “allònghiat su biaxu de 7 chilòmetrus in arrugas perigulosas e imoi traficadas meda puru” comenti narat su consilleri comunali Antonio Monni.

Artìculu pigau e tradùsiu de s'Unione Sarda de mèrcuris su 20 de su mesi de làmpadas.

mèrcuris, su 20 làmpadas 2012 - Brucei - Imprenta