Bilinguismuimparis.net

Circa in su giassu
Sìnnia :: News

Sžnnia. StÚria e connotu in d-una amosta in su museu

Sžnnia. StÚria e connotu in d-una amosta in su museu

Ant abertu in Sìnnia s'amosta "Sulle orme della tradizione: rassegna dei lavori e dei laboratori didattici del Museo". Custa amosta dda aparìciat s'enti chi est sighendi su museu tzìvicu de Sìnnia, sa coperativa Bios, cun s'agiudu de sa diretzioni scientìfica, assòtziu Archistoria e cun patrocìniu de s'Assessorau a sa Cultura de su Comunu.

Finsas a su 30 de mesi de làmpadas fait a biri is traballus de is pipius e de is mannus fatus in is laboratòrius didàticus e in is cursus de su Museu tzìvicu de bia Colletta: funt laboratòrius de archiologia e connotu chi nci funt andaus is pipius de sa scola primària e segundària, laboratòrius de Pasca Manna e cursus de strexu de fenu po is mannus.

Unu progetu, su de sa coperativa Bios, chi tenit sa tenta de amparai su strexu de fenu chi at fatu su connotu de s'artisanau sinniesu.

Un'arti chi pagu fèminas mannas sighint oindii, e chi depit abarrai in su benidori puru.


Artìculu pigau e tradùsiu de s'Unione Sarda de martis su 19 de su mesi de làmpadas.

martis, su 19 làmpadas 2012 - Sìnnia - Imprenta