Bilinguismuimparis.net

Circa in su giassu
Sìnnia :: News

Sžnnia. Barrancus architetÚnicus, comenti nci ddus bogaus?

Sžnnia. Barrancus architetÚnicus, comenti nci ddus bogaus?

Tocat a nci bogai de mesu is barrancus architetònicus, ponendi a menti a is chi dònnia dii ddus depint agatai ananti de issus. Fait a permiti, a chini s'est ingortu mali, a torrai a sa vida de dònnia dii. Tocat a studiai is normas chi nant comenti bolint progetaus is edifìtzius pùblicus e privaus. Tocat a assegurai a is famillas totu s'agiudu chi serbit, comenti at fatu su Comunu de Sìnnia cun su pranu stratègicu de amapru a is disabilesas e a ndi sciusciai is barrancus architetònicus.

Est su cumbènniu chi ddu at apariciau s'Osservatorio barriere architettoniche sàbudu passau in Sìnnia. Nci ant pigau parti Marco Perra e Sergio Orrù (chi funt is arrespunsàbilis de s'Oba e de s'assòtziu Is Àngelus), Ilaria Serra, Luisanna Loddo (presidenti de s'Associazione bambini cerebrolesi) Andrea Pusceddu, Nicola Grandesso (presidenti de s'Associazione sarda paratetraplegici), Luciano Melis, Marcello Broi, Paolo Monni, Marco Espa (consilleri arregionali PD) e su sìndigu Barbara Pusceddu. S'atòbiu ddu at moderau Mauro Manunza.


Artìculu pigau e tradùsiu de s'Unione Sarda de martis su 19 de su mesi de làmpadas.

martis, su 19 làmpadas 2012 - Sìnnia - Imprenta