Bilinguismuimparis.net

Circa in su giassu
Brucei :: News

Brucei. Traballus in Via della Pineta

Brucei. Traballus in Via della Pineta

Apustis de essi abetau annus funt cumentzaus in Brucei is traballus po arrangiai Via della Pineta. Ant a spendi 100.000€ . Ddus ant a imperai po fai is coras de s'àcua prùina, po arrangiai e in calincunu logu fai puru su marcia-pei, unu muru e po asfartai s'arruga. Is chi bivint in Via della Pineta puru, comenti est giai sutzèdiu a is chi bivint in Via Veneto e in Via Meucci, is stampus, su ludu e su pruini ddus ant a scaresci. “Sa tenta nosta – narat su sìndigu Pino Caria e s'assessori a is Traballus Pùblicus Enzo Monni – est su de fai bessiri totu sa bidda bona a dda imperai e a ndi gosai, prus chi totu po is partis de sa bidda atesu de su mesu bidda, chi a dolu mannu, ca no nci fiat su dinai, po tempus meda funt abarradas chena de s'incuru chi si meresciant”.

Artìculu pigau e tradùsiu de s'Unione Sarda de cenàbara su 18 de su mesi de làmpadas.

lunis, su 18 làmpadas 2012 - Brucei - Imprenta