Bilinguismuimparis.net

Circa in su giassu
Brucei :: News

Brucei. Agiudu a is disimpreaus.

Brucei. Agiudu a is disimpreaus.

Faeus sciri a totu is disimpreaus chi de mèrcuris su 23 de maju eus a cumentzai su serbìtziu de tutoràgiu apitzu de su progetu S.A.L.T.O. (Sviluppo ed animazione locale per l’occupazione del Comune di Burcei) chi su Comunu de Brucei at firmau cun s'Agentzia Regionali po su Traballu. Sa tenta de su progetu est a nci ponni is disimpreaus de sa bidda in is siendas de chi traballant in su logu, chi tengant is tìtulus chi serbint, chi eus a nai mellus in s'ofìtziu chi eus a aberri:

Su lunis de is 9.30 – 11.30 (in sa ludoteca comunali in Bia Municipio)

Su mèrcuris de is 9.30 – 11.30 (in sa ludoteca comunali in Bia Municipio)

Sa giòbia de is 15.30 – 17.30 (in s'Aposentu Consiliari in Bia Progresso)

Ligi sa noa in italianu.

giòbia, su 17 maju 2012 - Brucei - Imprenta